Tag Archives: diagnosia

Diagnosi ebaluazioaren emaitzak 2009

Who_Watches_the_Watchmen

Nork begiratzen ditu jagoleak?

Duela egun batzuk argitaratu dituzte Diagnosi-ebaluazio lehen proben emaitzei buruzko txostenak.
Lehenago ere kontu horiei buruz nire iritzi batzuk bota ditut blog honetan.

Interesgarria iruditu zaizkit txosteneko zenbait pasarte. Taula hau, esate baterako:

ISEK indizearen batez besteko balioak (Indize sozio-ekonomiko eta kulturalaren balioak)

A publikoa    0,68 Baxua

B publikoa     0,35 Ertain baxua

D publikoa     0,12 Ertain altua

Itunpeko A 0,24 Altua

Itunpeko B 0,08 Ertain altua

Itunpeko D 0,16 Ertain altua

Kanpoko hezkuntza adituren batek datu hauek ikusiko balitu, ez luke oso erraz ulertuko zergatik aldi berean A eredua ISEK altuen eta baxuen duten familiek aukeratu duten. Publikoan baxuen, itunpekoan altuen.

Txostena irakurtzen jarraituz gero, kanpoko hezkuntza adituak galdetuko luke ea hizkuntzen komunikazio gaitasun mailari buruzko datu horiek zer adierazten duten, A1, A2, B1, B2, C1… Europan egindako neurketa Europan ulertzeko moduko datuak beharko… Txosten osoa irakurrita ere ez luke galdera xinple horren erantzuna topatuko. Galdetuko luke, agian, ea zergatik ez da ahozko adierazpenari buruzko inolako neurketarik egin. Arazo logistikoak, ezta? galdetuko luke.

Txostena irakurrita, galdetuko lieke, agian, hezkuntza arduradunei ea bi hizkuntza ofizial duen lurralde batean ez ote den penagarria euskara neurtzen neurtu den hori.  Hezkuntza arduradunak arrazoi historiko eta soziolinguistiko ugarirekin erantzungo lioke.

Hezkuntza aditu atzerritarrak galdetuko lioke orduan ea ze plan dauden hori guztia konpontzeko, A ereduarena, batez ere, begi bistakoena, baina baita ere beste ereduetakoa… Euskara emaitzak, oro har, oso txarrak dirudite, ezta?

Gaztelaniazko emaitzak Indize Sozio Ekon. eta Kulturalari oso lotuta daudela ikusten bada eta euskararen emaitzak, aldiz, hizkuntza ereduei askoz lotuago…  Gaztelaniazko emaitzetan hiru ereduak  ISEKaren atzetik badabiltza baina bestalde, euskaraz, A eta B ereduek D ereduak baino emaitza nabarmen okerragoak erakutsi badituzte ISEK horretatik haratago, zertarako nahi dituzue hiru ereduak? Gaztelania ziurtatzeko ez badira, eta ez dira, agi denez; are gutxiago euskara, ezta?

Hezkuntza arduradun autoktonoak harro erantzungo lioke. Euskararen emaitza horiek konpon bidean dauzkagu, sisteman ingeles gehiago sartuta eta A ereduan astero euskara ordu bat gehiago sartuta… Gainera ikastetxe bakoitzak bere hobekuntza plan berezia prestatzen arituko da une honetan… Hurrengo neurketan ikusiko dira egindako hobekuntzen emaitza onak!

Hezkuntza adituak, orduan, bere herrialdera itzulita hemen ikusi eta ikasitakoarekin txotena prestatu beharko luke. Asterix eta Obelixen esaldi hura erabiltzeko gogoa, izenburuan bertan.

Txoroak dira gero erromatar hauek!

Nire ikasleentzako OHARRA

1. Zoazte helbide horretara eta deskargatu DBH2ko probak.

2. Egin itzazu proba horiek, diagnosi ebaluazio probak; entrena zaitez!

Nolakoa da zure gaitasuna? Erdipurdikoa, normala ala ona?

Aurten, berriro ere, DBH2ko ikasleen gaitasuna neurtuko da zenbait arlotan. Aurretik entrenatu duzula frogatu beharko diozu irakasle honi eta kontu honi buruz galdera edo iruzkinak egonez gero, idatzi blog honetan bertan (Klik egin hortxe behean Leave a Comment>>>> jartzen duen tokian).

Diagnosi-ebaluazioaren emaitzak jasota adabakiekin jarraituko?

Aurten argitaratu dira, historian lehen aldiz, diagnosi-ebaluazio emaitzak. Aurreko ikasturtean, 2009. urteko udaberrian,  egin ziren neurketa horiek EAEko ikastetxe guztietan. ISEI-IVEIk prestaturiko probak. Gure hezkuntza sistema kanpotik ebaluatzeko beharrezkoa zen lanabesa izango zirela esan ziguten.

Lehen Hezkuntzako 4. mailako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako ikasleek proba batzuk egin behar izan zituzten. Beraien   komunikatzeko gaitasuna, euskaraz eta gaztelaniaz, neurtu nahi ziren alde batetik  eta  matematikarako, zientziarako, teknologiarako  eta osasun kulturarako gaitasunak bestetik. Ikastetxeen esku geratu zen azken proba hauek ze hizkuntzatan egitea aukeratzea.

Artikulu hau luzea da. Egin klik azpiko keep reading —> horretan irakurtzen segitzeko edo eskuratu artikulu osoa  pdf formatuan.

Irakurtzen jarraitu